Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

2024 - 2025 н.р. |  2023 - 2024 н.р. 2022 - 2023 н.р. | 2021 - 2022 н.р.ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ ЗДОБУВАЧІВ ЗА ПЕРШИМ (БАКАЛАВРСЬКИМ) РІВНЕМ ВИЩОЇ ОСВІТІ
на 2023/2024 навчальний рік

1. Для здобувачів 2022 року вступу (термін навчання 2022-2026 рр.н.) 
    (денна та заочна форма навчання):

 
 
Дисципліна
Кафедра
Викладач
Для яких ОП пропонується
 
Робоча програма
Силабус
 Фахові дисципліни   
1 Управління проектами цифрової економіки
ЕЕК доц. Демиденко М.А. 051, 071, 075, 242, 291 Посилання
2 Основи прийняття фінансових рішень 
ЕЕК проф. Пістунов І.М. 051 Посилання
3 Корпоративний фінансовий менеджмент  
ЕЕК доц. Кабаченко Д.В. 051 Посилання
4 Види і тенденції розвитку туризму  
ТЕП проф. Безугла Л.С. 075, 242 Посилання
5 Туристичні ресурси світу 
ТЕП Бєлобородова М.В. 242, 291 Посилання
6 Статистика та аналітика в туризмі  
ТЕП доц. Герасименко Т.В. 242 Посилання
7 Культурний та етнічний туризм  
ТЕП ст.викл. Юрчишина Л.І. 061, 242, 291 Посилання
8 Організація екскурсійної та музеєзнавчої діяльності 
ТЕП ст.викл. Юрчишина Л.І.
242 Посилання
9 Event-маркетинг 
МК доц. Касян С.Я 061, 071, 075, 291 Посилання
10 Копірайтинг  МК доц. Пілова К.П.  051, 061, 071, 075, 242, 291
Посилання
11 Професійна кар’єра маркетолога

МК доц. Яцентюк С.В 075 Посилання
12 Робота журналіста на місці події

МК доц. Гусак Н.А.
061 Посилання
13 Проблематика ЗМІ

МК проф. Бутиріна М.В.
061, 291 Посилання
14 Організація та ведення малого бізнесу

МВіА доц. Макурін А.А. 071, 242, 291 Посилання
15 Бухгалтерський облік в галузях економічної діяльності

МВіА доц. Гресь Н.Л. 071 Посилання
16 Облік і оподаткування інноваційної та інвестиційної діяльності

МВіА доц. Макурін А.А. 071 Посилання
17 Бухгалтерський облік і аналіз в бюджетних установах

МВіА доц. Макурін А.А. 071 Посилання
18 Конфліктологія і теорія переговорів

МВіА проф. Усатенко О.В. 051, 061, 071, 075, 291 Посилання
19 Тренінг курс "Практика трудових відносин"

МВіА проф. Усатенко О.В. 061, 075, 242, 291 Посилання
20 Міжнародний лобізм

МВіА доц. Перфільєва А.О. 051, 071, 242, 291 Посилання
21 Міжнародний PR

МВіА проф. Пашкевич М.С. 051, 071, 075, 242, 291 Посилання


2. Для здобувачів 2021 року вступу (термін навчання 2021-2025 рр.н.) 
   (денна та заочна форма навчання):

 
 
Дисципліна
Кафедра
Викладач
Для яких ОП пропонується
 
Робоча програма
Силабус
 Дисципліни, спрямовані на розвиток soft skills (для всіх Освітніх програм НТУ «ДП»):
1 Комп'ютерна графіка, дизайн та мультимедіа ЕЕК

доц. Демиденко М.А. Всіх
(окрім 075)
Посилання
2 Міжнародний етикет ТЕП

ст. викл. Юрчишина Л.І. Всіх Посилання
3 Тренінг-курс "Сам собі турагент" ТЕП

доц. Бєлобородова М.В. Всіх Посилання
4 Всесвітня спадщина ЮНЕСКО ТЕП

проф. Безугла Л.С. Всіх Посилання
5 Психологія PR і реклами МК

доц. Шинкаренко Н.В.
проф. Бутиріна М.В.
Всіх
(окрім 242)
Посилання
6 Персональний брендинг МК доц. Яцентюк С.В. Всіх Посилання
7 Громадянське суспільство і політична участь ІПТ Всіх Посилання
8 Енергетична безпека Електро
енергетики
Всіх Посилання
9 Європейські стандарти сучасного парламентаризму ДУМС Всіх Посилання
10 Основи європейського врядування ДУМС Всіх Посилання
11 Європейські безпекові механізми ДУМС Всіх Посилання
12 Екологічно відповідальне споживання та виробництво ЕТЗНС Всіх Посилання
13 Основи забезпечення інформаційної безпеки БІТ Всіх Посилання
14 Англійська мова для медіаграмотності Іноземних мов Всіх Посилання
15 Ділова іноземна мова Іноземних мов Всіх Посилання
 Фахові дисципліни   
1 Комплексний міждисциплінарний проект з інженерної економіки ЕЕК доц. Ащеулова О.М. 051 Посилання
2 Моделі економічного зростання ЕЕК проф. Пістунов І.М. 051, 071, 072, 075, 291 Посилання
3 Фестивальний туризм ТЕП проф. Пилипенко Г.М. 242 Посилання
4 Гастрономічний туризм ТЕП доц. Бондаренко Л.А. 242 Посилання
5 Індустріальний туризм ТЕП проф. Безугла Л.С. 242 Посилання
6 Культурний та етнічний туризм ТЕП ст.викл. Юрчишина Л.І. 242 Посилання
7 Організація анімаційної діяльності ТЕП доц. Медведовська Т.П. 242 Посилання
8 Бюджетування діяльності ЕАФ доц. Букреєва Д.С. 051, 071, 072 Посилання
9 Економічна безпека бізнесу ЕАФ доц. Крилова О.В. 051, 071, 072, 075 Посилання
10 Безпека банківської діяльності ЕАФ доц. Крилова О.В. 071, 072 Посилання
11 Міжнародні фінансові відносини ЕАФ ст. викл. Горяча О.І. 072, 291 Посилання
12 Інвестиційні компанії і фонди ЕАФ ст. викл. Замковий О.І. 071, 072 Посилання
13 Особисте страхування ЕАФ доц. Цуркан І.М 051, 071, 072, 075, 242, 291 Посилання
14 Соціологія ринків МК проф. Пилипенко Г.М. 051, 071, 072, 075, 291 Посилання
15 Маркетингова бізнес-аналітика МК проф. Гармідер Л.Д. 051, 071, 291, 072, 075, 242 Посилання
16 Маркетингові інструменти в циркулярній економіці

МК проф. Палєхова Л.Л 051, 071, 075, 291 Посилання
17 Рекламна діяльність

МК доц. Яцентюк С.В 051, 071, 075, 291 Посилання
18 Екологістика

МК доц. Шинкаренко Н.В. 051, 071, 075, 242, 291 Посилання
19 Міжнародні стандарти фінансової звітності

МВіА проф. Усатенко О.В 051, 072, 291 Посилання
20 Зовнішня політика США

МВіА доц. Двуреченська О.С. 071, 242, 291 Посилання
21 Global Governance

МВіА доц. Мурадов І.Я. 051, 071, 072, 075, 242, 291 Посилання
22 Тренінг курс "Практика трудових відносин"

МВіА проф. Усатенко О.В. 071 Посилання
23 Аудит фінансової звітності

МВіА доц. Макурін А.А. 051, 071, 072, 291 Посилання
24 Санаційний аудит

МВіА доц. Макурін А.А. 051, 071, 072, 291 Посилання
25 Законодавче регулювання бухгалтерського обліку та оподаткування

МВіА доц. Шагоян С.М. 071 Посилання
26 Облік, аудит та оподаткування зовнішньоекономічної діяльності

МВіА доц. Макурін А.А. 071, 291 Посилання

3. Для здобувачів 2020 року вступу (термін навчання 2020-2024 рр.н.)
   (денна та заочна форма навчання):

 
 
Дисципліна
Кафедра
Викладач
Для яких ОП пропонується
 
Робоча програма
Силабус
 Дисципліни, спрямовані на розвиток soft skills (для всіх Освітніх програм НТУ «ДП»):
1 Договірні відносини у бізнесі ЕЕК

доц. Кабаченко Д.В.
Всіх Посилання
2 Дейтамайнінг - інтелектуальний аналіз даних ЕЕК

доц. Демиденко М.А.
Всіх Посилання
3 Волонтерський туризм ТЕП

доц. Герасименко Т.В.
Всіх Посилання
4 Фінансова психологія ЕАФ

проф. Єрмошкіна О.В.
Всіх Посилання
5 Дизайн процесів ЕАФ

проф. Єрмошкіна О.В.
Всіх Посилання
6 Майстер-клас успішних презентацій МК

доц. Касян С.Я.
доц Гусак Н
Всіх Посилання
7 Повоєнна економіка України- інноваційно-інвестиційний проєкт розвитку
ПЕПтаПУ


Всіх Посилання
8 Громадянське суспільство і політична участь
ІПТ


Всіх Посилання
9 Енергетична безпека
Електро
енергетики


Всіх Посилання
10 Захист прав і свобод людини
ДУМС


Всіх Посилання
11 Європейські безпекові механізми
ДУМС


Всіх Посилання
12 Основи забезпечення інформаційної безпеки
БІТ


Всіх Посилання
 Фахові дисципліни   
1 Потенціал та розвиток підприємства ЕЕК доц. Кабаченко Д.В. 051, 071, 075, 242, 291 Посилання
2 Управління ризиками ЕЕК проф. Пістунов І.М. 051, 071, 072, 075, 291 Посилання
3 Податкова система ЕЕК доц. Кабаченко Д.В. 051 Посилання
4 Комплексний міждисциплінарний проект з інженерної економіки ЕЕК доц. Ащеулова О.М. 051 Посилання
5 Інноваційні моделі розвитку підприємства ЕЕК доц. Кабаченко Д.В. 051, 072, 075 Посилання
6 Економічна діагностика ЕЕК доц. Кабаченко Д.В. 051, 242 Посилання
7 Імітаційне моделювання та прогнозування ЕЕК доц. Приходченко О.Ю. 051, 072, 075 Посилання
8 Міжнародний туризм ТЕП доц. Бєлобородова М.В. 242, 291 Посилання
9 Сільський (зелений) туризм ТЕП проф. Безугла Л.С. 075, 242 Посилання
10 Готельно-ресторанна діяльність ТЕП доц. Бєлобородова М.В. 075, 242 Посилання
11 Проєктування та дизайн туристичних комплексів ТЕП проф. Безугла Л.С. 242 Посилання
12 Організація екскурсійної та музеєзнавчої діяльності ТЕП ст.викл. Юрчишина Л.І. 242 Посилання
13 Особисті фінанси ЕАФ ст. викл. Горяча О.І. 051, 071, 072, 075, 242, 291 Посилання
14 Поведінкові фінанси ЕАФ проф. Єрмошкіна О.В. 051 Посилання
15 Фінансове планування ЕАФ доц. Штефан Н.М. 071, 072 Посилання
16 Фінансове планування фінансово-кредитних установ ЕАФ проф. Єрмошкіна О.В. 071, 072 Посилання
17 Управління витратами ЕАФ доц. Штефан Н.М. 071, 072, 075, 242 Посилання
18 Оцінка бізнеса та підприємства ЕАФ доц. Штефан Н.М. 071, 072, 075 Посилання
19 Основи прийняття фінансових рішень ЕАФ ст. викл. Замковий О.І. 072 Посилання
20 Договірні відносини в фінансовій сфері ЕАФ ст. викл. Горяча О.І. 071, 072, 291 Посилання
21 Фінансові ринки та установи ЕАФ ст. викл. Замковий О.І. 051, 071, 075, 291 Посилання
22 Фінансовий контролінг ЕАФ доц. Штефан Н.М. 072 Посилання
23 Маркетинг у ланцюгах створення вартості МК проф. Палєхова Л.Л 051, 071, 072, 075, 242, 291 Посилання
24 Маркетинг публічних закупівель

МК доц. Захарченко Ю.В. 051, 071, 072, 075, 291 Посилання
25 Маркетинг в ритейлі
МК доц. Шинкаренко Н.В. 051(з), 075 Посилання
26 Маркетинг у соціальних мережах
МК доц. Куваєва Т.В. 051, 071, 072, 075, 242, 291 Посилання
27 CRM системи в маркетингу
МК ст. викл. Макуха Ю.М. 075 Посилання
28 Виставкова діяльність
МК доц. Шинкаренко Н.В. 075, 242, 291 Посилання
29 Цифровий маркетинг
МК ст. викл. Макуха Ю.М. 051, 071, 072, 075, 242, 291 Посилання
30 Інструменти штучного інтелекту в маркетингу
МК доц. Касян С.Я.
ст. викл. Макуха Ю.М.
051, 075 Посилання
31 HR-маркетинг
МК доц. Захарченко Ю.В. 075 Посилання
32 Облік і аудит криптовалют МВіА доц. Макурін А.А. 071, 072, 291 Посилання
33 Основи МСФЗ МВіА проф. Усатенко О.В. 071 Посилання
34 Судово-економічна експертиза МВіА доц. Гресь Н.Л. 071, 291 Посилання
35 Міжнародний лобізм МВіА доц. Перфільєва А.О. 291 Посилання
36 Міжнародний PR МВіА проф. Пашкевич М.С. 051, 071, 072, 075, 291 Посилання
37 Сучасні ідеологічні процеси в Європі МВіА доц. Грушецький Б.П. 291 Посилання
38 Міжнародне гуманітарне співробітництво МВіА доц. Грушецький Б.П. 291 Посилання


Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт