Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


ПЕРЕЛІК ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ДЛЯ МАГІСТРІВ ПЕРШОГО КУРСУ 2022 РОКУ ВСТУПУ НА 2022/2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК


Навчальні дисципліни, які спрямовані на розвиток Soft Skills

Основи критичного мислення (РП / Силабус)

Економічна психологія (РП / Силабус)

Соціальна відповідальність бізнесу  (РП / Силабус) (крім 075та 242)

Рекреаційні та курортні ресурси України (РП / Силабус)

Волонтуризм (РП / Силабус)

Психологія продажів на високотехнологічних ринках РП \ Силабус)

Мистецтво презентації інвестиційних проектів (РП / Силабус)

Мультимедійні комунікації РП \ Силабус)

Етика публічної діяльності (РП / Силабус)

Технологія саморозвитку особистості (РП / Силабус)

Інноваційне лідерство (РП / Силабус)

Суспільна політика та врядування (РП / Силабус)

Академічна мобільність індивіда (РП / Силабус)

Домедична допомога: теорія та практика (РП / Силабус)


Фахові навчальні дисципліни

Аудит і аналіз у банках (РП / Силабус)

Облік і аудит в страхових та інвестиційних компаніях (РП / Силабус)

Облік цінних паперів (РП / Силабус)

Оподаткування фінансових деривативів (РП / Силабус)

Управління податковими ризиками (РП / Силабус)

Eurasia in Contemporary World Politics (РП / Силабус)

ЄС в системі міжнародних відносин (РП / Силабус)

Актуальні проблеми зовнішньої політики України (РП / Силабус)

Миротворча та антитерористична діяльність в сучасному світі (РП / Силабус)

Демократія і міжнародні відносини (РП / Силабус)

Управління соціально-економічною безпекою підприємства (РП / Силабус)

Управління ресурсами підприємства (РП / Силабус)

Управління ефективністю підприємства (РП / Силабус)

Креативна економіка (РП / Силабус)

Економіка та організація діяльності корпоративних структур (РП / Силабус)

Планування та контроль діяльності туристичних підприємств (РП / Силабус)

Статистика та аналітика в туризмі (РП / Силабус)

Гастрономічний туризм (РП / Силабус)

Іміджеологія в туристично-рекреаційній діяльності (РП / Силабус)

Методологія та організація наукових досліджень (РП / Силабус)

Фестивальний туризм (РП / Силабус)

Управління Spa та Wellness комплексами (РП / Силабус)

Event-management в туризмі (РП / Силабус)

Податковий менеджмент ( РП / Силабус)

Корпоративне фінансове управління (РП / Силабус)

Портфельні теорії інвестування (РП / Силабус)

Управління ризиками фінансового ринку (РП / Силабус)

Інвестиційний менеджмент (РП / Силабус)

Фінансовий контролінг (РП / Силабус)

Проектне фінансування (РП / Силабус)

Безпека електронної комерції (РП / Силабус)

Оптимальне інвестування (РП / Силабус)

Криптовалюти (РП / Силабус)

Інноваційне підприємництво та управління стартап проектами (РП / Силабус)

Інтернет трейдинг та біржові інформаційні системи (РП / Силабус)

Маркетинг територій РП \ Силабус)

Рекламний менеджмент РП \ Силабус)

Бренд менеджмент РП \ Силабус)

Інтернет маркетингові дослідження РП \ Силабус)

Якісні дослідження в маркетингових комунікаціях РП \ Силабус)

EUFIN: фінансові інновації в Європейському просторі (РП / Силабус)© 2006-2023 Інформація про сайт