Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ПЕРЕЛІК ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ДЛЯ МАГІСТРІВ ПЕРШОГО КУРСУ 2021 РОКУ ВСТУПУ НА 2021/2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК


Навчальні дисципліни, які спрямовані на розвиток Soft Skills

Основи критичного мислення

Економічна психологія

Соціальна відповідальність бізнесу  (крім 075 Маркетинг)

Психологія продажів на високотехнологічних ринках

Академічна доброчесність


Фахові навчальні дисципліни

Аудит і аналіз у банках

Облік і аудит в страхових та інвестиційних компаніях

Облік цінних паперів

Оподаткування фінансових деривативів

Управління податковими ризиками

Управління соціально-економічною безпекою підприємства

Управління ресурсами підприємства

Управління ефективністю підприємства

Креативна економіка

Економіка та організація діяльності корпоративних структур

Актуарні розрахунки

Податковий менеджмент

Міжнародний банкінг

Корпоративне фінансове управління

Портфельні теорії інвестування

Управління ризиками фінансового ринку

Інвестиційний менеджмент

Фінансовий контролінг

Фінансовий менеджмент фінансово-кредитних установ

Проектне фінансування

Безпека електронної комерції

Оптимальне інвестування

Криптовалюти

Інноваційне підприємництво та управління стартап проектами

Інтернет маркетинг

Інтернет трейдинг та біржові інформаційні системи

Маркетинг територій

Рекламний менеджмент

Бренд менеджмент

Інтернет маркетингові дослідження

Якісні дослідження в маркетингових комунікаціях© 2006-2022 Інформація про сайт