Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

2022 - 2023 навчальний рік                       2021 - 2022 навчальний рік


ПЕРЕЛІК ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ДЛЯ БАКАЛАВРІВ ДРУГОГО КУРСУ 2021 РОКУ ВСТУПУ НА 2022/2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Економіко-математичні методи та моделі

Оцінка вартості майна підприємства

Тренінг-курс «Створення власного бізнесу»

Економічна математика

Економічна інформатика

Управління проектами цифрової економіки

Економіка підприємства

Туристичні ринки

Туристичні ресурси світу

Організація розміщення та харчування туристів

Організація екскурсійної діяльності

Лікувально-оздоровчий туризм

Міжнародні фінансові відносини

Основи прийняття фінансових рішень

Облік та оподаткування СМП

Бухгалтерський облік в галузях економічної діяльності

Облік і оподаткування інноваційної та інвестиційної діяльності

Бухгалтерський облік і аналіз в бюджетних установах

Соціальний захист працівника

Конфліктологія і теорія переговорів

Міжнародний PR

Міжнародний лобізм

Event-маркетинг

Копірайтинг

Електронна комерція

Маркетинг некомерційних організаційПЕРЕЛІК ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ДЛЯ БАКАЛАВРІВ ТРЕТЬОГО КУРСУ 2020 РОКУ ВСТУПУ НА 2022/2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Навчальні дисципліни, які спрямовані на розвиток Soft Skills

Креативна економіка

Комп’ютерна графіка, дизайн та мультимедіа

Міжнародний етикет

Корпоративна соціальна відповідальність

Тренінг курс «Сам собі турагент»

Особисте страхування

Психологія PR і реклами

Персональний брендинг

Майстер-клас успішних презентацій (скорочена форма навчання)

Маркетинг туристичних послуг(скорочена форма навчання)


Фахові навчальні дисципліни

Економіка підприємства

Моделі економічного зростання

Оптимальні рішення в інвестиційному проектуванні

Методи кредитних, біржових та фондових операцій

Стратегія розвитку регіонального туризму

Організація анімаційної діяльності

Промисловий туризм

Культурний та етнічний туризм

Бюджетування діяльності підприємств

Економічна безпека бізнесу

Інвестиційні компанії і фонди

Безпека банківської діяльності

Фундаментальний аналіз національної та світової економіки

Міжнародні фінансові відносини

Інформаційні системи та технології в фінансах

Соціальний захист працівника

Законодавче регулювання бухгалтерського обліку

Аудит фінансової звітності

Санаційний аудит

Облік зовнішньоекономічної діяльності

Міжнародні стандарти фінансової звітності

Політична прогностика

Global Governance

Соціологія ринків

Маркетингова бізнес-аналітика

Маркетингові інструменти в циркулярній економіці

Рекламна діяльність

Маркетингова логістика

Маркетинг у ланцюгах створення вартості (скорочена форма навчання)

Маркетинг в ритейлі (скорочена форма навчання)

Маркетинг у соціальних мережах (скорочена форма навчання)

Маркетингова логістика (скорочена форма навчання)

CRM системи в маркетингу (скорочена форма навчання)

Цифровий маркетинг (скорочена форма навчання)

Виставкова діяльність (скорочена форма навчання)

Маркетинг закупівель (скорочена форма навчання)

Управління бізнес-процесами (скорочена форма навчання)
© 2006-2022 Інформація про сайт