Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

ПЕРЕЛІК ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ДЛЯ БАКАЛАВРІВ ДРУГОГО КУРСУ 2020 РОКУ ВСТУПУ НА 2021/2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК


Навчальні дисципліни, які спрямовані на розвиток Soft Skills

Корпоративна соціальна відповідальність

Особисте страхування

Психологія ПР і реклами


Фахові навчальні дисципліни

Міжнародні фінансові відносини

Фундаментальний аналіз національної та світової економіки

Економічна безпека діяльності підприємств

Бюджетування діяльності підприємства

Управління витратами

Грошово-кредитна система зарубіжних країн

Інвестиційні компанії і фонди

Культурний та етнічний туризм

Організація розміщення та харчування туристів

Лікувально-оздоровчий туризм

Організація анімаційної діяльності

Організація екскурсійної діяльності

Санаційний аудит

Соціальний захист працівник

Аудит фінансової звітност

Міжнародний етикет

Туристичні ресурси світу

Туристичні ринки

Економіко-математичні методи та моделі

Управління проектами цифрової економіки

Оцінка вартості майна

Маркетинг неприбуткових організацій

Електронна комерція

Екологістика

Маркетинг подій

Копирайтинг

International conflicts and hybrid warfare

Introduction to eurasian studies

Національна безпека

Транскордонне співробітництво

Бухгалтерський облік в галузях економічної діяльност

Бухгалтерський облік і аналіз в бюджетних установах

Облік і оподаткування інноваційної та інвестиційної діяльності

Облік та оподаткування суб’єктів малого підприємництва
© 2006-2021 Інформація про сайт